Aktuality

Loučení s páťáky

Loučení s páťáky na školní zahradě

25.06.2018

Rozvrh hodin_poslední týden

Rozvrh hodin posledního školního týdne: PO - konec vyučování 12.35, pak ŠD; ÚT - 12.35; ST - 11.40; ČT - 11.40; PÁ: vysvědčení, konec vyučování v 9 hodin (není ŠD, obědy odhlášeny)

25.06.2018

Třídní schůzky

V týdnu od 18.6. do 22.6. 2018 se mohou zákonní zástupci žáků individuálně domluvit s učiteli na konzultaci.

15.06.2018

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční 22. 6. v 16 hodin v MŠ ("před maturitou")

15.06.2018

Školní výlet

Školní výlet se uskuteční ve čtvrtek 24.5.2018. Bližší informace u třídních učitelů.

16.05.2018

Škola v přírodě

"Škola v přírodě" se letos bude konat 6. - 8. 6. 2018. Bližší informace u třídních učitelů.

16.05.2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení rekonstrukce podlah bylo ukončeno.

26.04.2018

Focení

Zítra, 27. 5. 2018, společné focení žáků školy.

26.04.2018

Zápis do 1. roč. ZŠ

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018