Aktuality

Zápis do 1. roč. ZŠ

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se budou od 16:00 h konat třídní schůzky.

24.03.2018

"Výběrové řízení - rekonstrukce podlah"

Viz školní dokumenty

14.03.2018

Sběr papíru

Tento týden 12. 3. - 16. 3. je možné dovézt starý papír do sběru. Kontejner je umístěn před školou.

12.03.2018

Den otevřených dveří

V úterý 13. 3. zveme rodiče a děti předškoláky na Den otevřených dveří od 8 do 15 hodin. Děti si mohou vyzkoušet práci ve škole a stát se na jeden den školákem. Těší se na vás spolužáci i učitelé.

05.03.2018

Kouzelná planeta

Ve čtvrtek 15. 3. se žáci zúčastní pořadu "Kouzelná planeta" od cestovatelů K. a M. Motáňových. Tentokrát se seznámíme se "Záhadnou Namibií".

05.03.2018

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 se konají od 14.00 do 16.30 hodin třídní schůzky - konzultace. Jiný termín po předchozí domluvě.

06.01.2018

Dětský karneval

ZŠ a MŠ Žerotín Vás zvou v sobotu 20. 1. 2018 od 15:00 hodin do kulturního domu v Žerotíně na DĚTSKÝ KARNEVAL. Občerstvení a bohatý program pro děti je zajištěn. Všichni jste srdečně zváni!!!

06.01.2018

Školní ples

Vstupné 50,- Kč

06.01.2018