Akce a soutěže

Den matek

Besídka ke svátku matek se uskutečnila v pondělí 14. 5.
Po vystoupení měly maminky možnost si posedět u kávy či čaje
a popovídat si. Jak se nám dařilo uvidíte ve fotogalerii.

Tvořivá dílna

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se uskutečnila tvořivá podzimní dílnička. Děti s rodiči si vytvořili z přírodního materiálu dekoraci „stromeček“, do skořápek od ořechů drobné dekorativní kytičky na stůl a mladší děti měly možnost si vyrobit papírové dýně. Potěšila nás hojná účast a těšíme se na další tvořivé setkání.

Divadlo

18. 9. se žáci prvních ročníků zúčastnili představení loutkového divadla spolu s dětmi MŠ.

Dopravní hřiště

Dne 20. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili dopravního výcviku na dopravním hřišti ve Šternberku. Střídavě jezdili ve šlapacích autech, na kolech, na koloběžkách nebo měli roli chodců. Řídili se podle dopravních předpisů a značek, které si zejména žáci 3., 4. a 5. ročníku osvěžili i při teoretické přípravě.