O naší škole

Dovolte nám, abychom se představili.

Jsme malá vesnická dvoutřídní škola. Navštěvují nás děti od 1. do 5. ročníku. Všichni se tu navzájem dobře známe. Ve škole vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru, aby se tu dětem líbilo, dobře učilo a cítily se zde bezpečně. Společně podnikáme mnoho věcí: pořádáme různé projektové dny, tvořivé dílny, besídky pro veřejnost, exkurze, účastníme se soutěží, jezdíme na školu v přírodě. Vedeme děti k odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého. Při nižším počtu žáků máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, věnujeme se slabším i nadaným žákům podle jejich potřeb. Máme školní družinu a nabídku zájmových kroužků. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, v každé třídě je k dispozici počítač a interaktivní tabule. Rádi bychom, aby i rodiče přicházeli do školy rádi, jsou u nás vítáni. Spolupráce rodičů a školy je vždy důležitá.

Školu navštěvují děti nejen z Žerotína, ale i z okolních vesnic.

Jsme prostě jedna velká rodina.

Fotogalerie