Zaměstnanci

Ředitelka školy

Mgr. Slimaříková Marie - slimarikova@zszerotin.cz

mobil: 734 858 393

tel.: 585 380 296

Učitelé

Mgr. Zdeněk Josefčuk - josefcuk@zszerotin.cz

Mgr. Růžena Máčalová

Asistentka pedagoga, vychovatelka

asistentka pedagoga: Mgr. Zuzana Naňáková - nanakova@zszerotin.cz

vychovatelka: Bc. Barbora Lindnerová - lindnerova@zszerotin.cz