Školní družina

Školní družina poskytuje žákům naplnění volného času, je místem zájmového vyžití dětí, slouží k regeneraci sil po vyučování, nabízí prostor k rozvíjení tvořivosti, posilování sebevědomí. Školní družina místem pro komunikaci, jednak s dětmi, tak i s rodiči. Program je tvořen pravidelnými činnostmi a příležitostnými akcemi, navazuje na školní výuku. Žáci se zapojují do projektů školy, na které jsou často zváni rodiče, sourozenci a kamarádi žáků. Společně tak můžeme prožít příjemné chvíle odpočinku.